Lập Gia Phả

Thư viện tra cứu thông tin lập gia phả

Công cụ thành viên

Công cụ trang web


ngoai_pha

Ngoại phả


Theo Dã Lan Nguyễn Đức Dụ, ngoại phả là “phần phụ của gia phả, gồm có nhà thờ, kỵ điền v..v.”. Theo ý của định nghĩa trên, ta có thể thêm vào các phần như hành trạng của những người nổi bật, bản đồ khu mộ, danh sách những người đỗ đạt, quan hệ cưới gả với các họ..v.v..

ngoai_pha.txt · Sửa đổi lần cuối: 08/08/2021 15:48 bởi admin

Công cụ trang